Kongresový hotel v Jasnej
REFERENCIE
05. 04. 2016

Ešte raz veľká vďaka všetkým.

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala Vášmu tímu pracovníkov, ktorí zabezpečovali našu akciu, za ich ústretový a profesionálny prístup. Vzhľadom na náš časovo náročný program sme ocenili výborné organizačné zabezpečenie a taktiež vysokú kvalitu Vami poskytovaných služieb, či už sa týkali ubytovania, stravovania alebo kongresových priestorov. Taktiež oceňujeme spoluprácu pri príprave celého podujatia, ktorá zabezpečila hladký a bezproblémový priebeh celej akcie.

Ešte raz veľká vďaka všetkým. 
Verím, že v budúcnosti sa pri zabezpečení podobných aktivít určite ešte stretneme.

Prajem Vám veľa pracovných úspechov a tak spokojných klientov, ako sme boli my !

Ingrid Č., organizátorka akcie