Ďakujeme vám, že prispievate k tomu, aby naše semináre uskutočňované u vás, boli úspešné.

Kongresový hotel v Jasnej
REFERENCIE
17. 10. 2018

Ďakujeme vám, že prispievate k tomu, aby naše semináre uskutočňované u vás, boli úspešné.

Ak máte pripravený pútavý obsah svojho seminára, je to základom úspešnej prezentácie.
Jednou z vecí, na ktorej záleží, aký dojem zo seminára budú mať jeho účastníci, sú aj priestory a personál.
Z našej skúsenosti môžeme len potvrdiť, že personál Hotela Chopok je na profesionálnej úrovni,
ústretový a príjemný.
Ďakujeme vám, že prispievate k tomu, aby naše semináre uskutočňované u vás, boli úspešné.

Marian B., organizátor odborného seminára