Celý Váš tím veľmi pozitívne prispel k úspešnosti našej akcie

Kongresový hotel v Jasnej
REFERENCIE
25. 09. 2018

Celý Váš tím veľmi pozitívne prispel k úspešnosti našej akcie

Z našej strany je maximálna spokojnosť, či už s ubytovaním, so stravou, s ochotou personálu, s bezproblémovou komunikáciou, ochotou a vrúcnosťou. Celý Váš tím veľmi pozitívne prispel k úspešnosti našej akcie, za čo Vám všetkým patrí veľká vďaka.
Veľmi si vážime ústretovosť, ktorú nám Váš kolektív počas príprav, ale aj celého priebehu akcie preukazoval.
ĎAKUJEME!

Mgr. Marcela M., organizátorka akcie